23 wrzesień 2021

Zebrania z Rodzicami, godz. 17:30

klasy 1-3

klasy 4-8

klasy 1-8

08 września 2021

09 września 2021

-

12 stycznia 2022

13 stycznia 2022

-

-

-

13 czerwca 2022

 

Konsultacje dla Rodziców (przeprowadzane zdalnie na platformie Google Meet), godz. 17:30-19:30

I półrocze

II półrocze

28 października 2021

17 marca 2022

16 grudnia 2021

19 maja 2022

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

23-31 grudnia 2021 (zimowa przerwa świąteczna)

17-30.01 2022 (ferie zimowe)

14-19 kwietnia 2022 (wiosenna przerwa świąteczna)

24-26 maja 2022 (egzaminy ósmoklasisty)

12 listopada 2021

7 stycznia 2022

2 maja 2022

17 czerwca 2022

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

24 czerwca 2022