09 wrzesień 2022

Zebrania z Rodzicami

klasy 1-3, godz. 16:30

klasy 4-8, godzi. 17:30

 

Terminy zebrań:

08 września 2022, 26 stycznia 2023, 14 czerwca 2023

 

Konsultacje dla Rodziców odbywają się w ramach godzin dostępności nauczycieli dla uczniów i Rodziców.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

23-31 grudnia 2022 (zimowa przerwa świąteczna)

30.01-12.02 2023 (ferie zimowe)

06-11 kwietnia 2023 (wiosenna przerwa świąteczna)

23-25 maja 2023 (egzaminy ósmoklasisty)

31 października 2022

02 maja 2023

09 czerwca 2023

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

23 czerwca 2023