A A A

W dniach 16.03 do 25.03 sekretariat Szkoły Podstawowej nr 157 przyjmuje wnioski rekrutacyjne do klasy 1 szkoły podstawowej w godz. 8:00-15:00.

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym możliwe jest przesyłanie wniosków i dokumentów rekrutacyjnych w formie skanu lub zdjęcia. Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.

Jestem tu, by pomóc Ci poruszać się po stronie

Logowanie