A A A

 

Od 21 stycznia na stronie internetowej Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie odbywają się XIX „Styczniowe Targi Szkół Zawodowych w Meliorku”. Wydarzenie, tym razem organizowane w formule on-line, potrwa do 4 lutego. Propozycja kierowana jest zwłaszcza do uczniów klas ósmych szkół podstawowych, ich rodziców oraz nauczycieli.

 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/245822,1812,komunikat,xix_styczniowe_targi_szkol_zawodowych_w_meliorku___tym_razem_on-line.html

 

 

Do szkoły uczęszczać mogą wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Preferowane są zdalne formy kontaktu ze Szkołą, Wychowawcami klas i sekretariatem. W celu kontaktu z Wychowawcami należy korzystać z dziennika elektronicznego lub telefonu, w przypadku kontaktu ze Szkołą preferowany jest kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzice zobowiązani są bezwzględnie przekazać Wychowawcom klas aktualne numery telefonów kontaktowych przy każdorazowej zmianie numeru.

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci

 

 

 1. Uczniowie najmłodszych klas przyprowadzani są do szkoły i odbierani wyłącznie przez opiekunów bez objawów chorobowych.

 

 1. Rodzice lub opiekunowie nie wchodzą na teren Szkoły. Przy wejściu do Szkoły dzieci przekazywane są pod opiekę pracownika Szkoły lub nauczyciela pełniącego dyżur.

 

 1. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

 1. Uczeń wchodzący na teren Szkoły zobowiązany jest korzystać ze środków ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica zakrywające usta i nos) do czasu wejścia do sali lekcyjnej i zajęcia w niej wyznaczonego przez nauczyciela miejsca.

 

 1. Po wejściu do szkoły dziecko zobowiązane jest do dokładnego umycia rąk.

 

 1. W godzinach 7:00-10:00 otwarte jest dolne wejście do Szkoły. Począwszy od godziny 10:00 do zamknięcia Szkoły otwarte zostaje wejście górne.

 

 

 

 

Zasady obowiązujące na terenie Szkoły

 

 1. Wprowadza się kaskadowe rozpoczynanie zajęć:
 • 8:00: zajęcia rozpoczynają klasy I-III oraz VII-VIII
 • 8:55: zajęcia rozpoczynają klasy IV-VI

 

 1. Uczeń nie może ze sobą wnosić na teren szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, maskotek, gadżetów, itp.), nie może również zabrać do domu wytworów swojej pracy (prace plastyczne, ulepianki z mas plastycznych, itp.)

 

 1. Po wejściu na teren Szkoły uczeń udaje się do szatni, przebiera obuwie zamienne, pozostawia okrycie wierzchnie. Uczniowie klas 1-3 pozostają w szatni pod opieką Wychowawcy. Uczniowie klas 4-8 niezwłocznie udają się pod salę lekcyjną, w której mają lekcje.

 

 1. Zajęcia lekcyjne (z wyjątkiem lekcji chemii, fizyki, informatyki oraz wychowania fizycznego) odbywają się w tych samych salach, według załączonego planu:

 

klasa

sala

1a

6a

1b

5a

2a

7a

3a

11b

4a

9a

5a

6c

6a

13a

6b

14a

7a

2c

7b

3c

8a

5c

 

 

 1. Uczeń posiada własne przybory szkolne i podręczniki. W czasie zajęć mogą one znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

 

 1. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi lub podręcznikami między sobą.

 

 1. W sali lekcyjnej uczeń zajmuje stałe, wyznaczone miejsce. W ciągu danego dnia nie wolno mu zmienić miejsca.

 

 1. Na zajęcia chemii, fizyki, informatyki, wychowania fizycznego uczniowie przechodzą pod opieką nauczycieli prowadzących te zajęcia.

 

 1. W czasie lekcji uczeń może korzystać ze środków ochrony osobistej, w szczególności z przyłbicy lub maseczki zakrywającej nos i usta.

 

 1. W czasie przerw obowiązuje korzystanie ze środków ochrony osobistej, zakrywających usta i nos. Nakaz dotyczy wszystkich miejsc w szkole, włącznie z salami lekcyjnymi.

 

 1. Rekomenduje się używanie przyłbic z tworzywa sztucznego zasłaniających nos i usta.

 

 1. Obowiązek korzystania ze środków ochrony osobistej dotyczy wszystkich uczniów.

 

 

Wydawanie obiadów dla uczniów

 

 1. Posiłki wydaje się od godziny 12:00 oraz w czasie przerw obiadowych.

 

 1. Wprowadza się dwie przerwy obiadowe: godz. 12:25-12:40 oraz 13:25-13:40:
 • 12:25-12:40: przerwa obiadowa dla uczniów klas VII-VIII
 • 13:25-13:40: przerwa obiadowa dla uczniów klas IV-VI

 

 1. Uczniowie klas I-III korzystają z jadalni w ramach opieki świetlicowej lub po zakończeniu swoich zajęć dydaktycznych poza przerwą obiadową.

 

 1. W czasie przerw obiadowych na jadalni mogą przebywać wyłącznie uczniowie klas, dla których przewidziana jest przerwa obiadowa).

 

 1. Dzieci na stołówce siadają na stałych miejscach z zachowaniem min. 1,5 m odstępu między sobą.

 

 1. Przed i po posiłku uczniowie dokładnie i z użyciem mydła myją dłonie przez co najmniej 30 sekund.

 

 

 

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

 

 1. Świetlica szkolna pracuje w godz. 7:00-8:00 oraz od godziny zakończenia zajęć pierwszej z klas nauczania początkowego do godz. 17:00.

 

 1. Na świetlicę przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

 1. W przypadku, gdy dzieci są odbierane ze świetlicy przez osobę dorosłą, zgłasza ona chęć odbioru dziecka u pracownika szkoły pełniącego dyżur na górnej portierni. Pracownik szkoły wywołuje dziecko ze świetlicy a następnie przyprowadza je i przekazuje opiekunowi.

 

Złe samopoczucie dziecka

 

 1. Dzieci zobowiązane są niezwłocznie zgłaszać swoje złe samopoczucie.

 

 1. Dziecku zgłaszającemu złe samopoczucie lub takiemu, u którego złe samopoczucie zaobserwuje nauczyciel lub inny pracownik Szkoły dokonuje się pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego.

 

 1. O złym samopoczuciu dziecka niezwłocznie informowani są jego rodzice.

 

 1. Jeśli pomiar temperatury dziecka wykaże temperaturę powyżej 37 C rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka ze Szkoły.

 

 

 

 

Funkcjonowanie Sekretariatu Szkoły

 

 1. Do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w szkole. Osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk). Na teren szkoły mogą wchodzić wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

 1. Sekretariat Szkoły przyjmuje interesantów w godz. 10:00 – 14:00.

 

 1. Interesanci wchodzą do Sekretariatu pojedynczo.

 

 1. Interesanci muszą nosić środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki oraz przyłbicę lub maseczkę zakrywającą nos i usta.

 

 1. Jeżeli jest to możliwe preferowany jest zdalny sposób załatwiania spraw drogą elektroniczną. Adres kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

Opiekę nad uczniami sprawuje pielęgniarka  zatrudniona przez NZOZ Kraków-Południe mieszczący się przy ul. Szwedzkiej 27.

Proszę o dostarczenie do szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej karty badania bilansowego ucznia rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej. Czekam na nie do końca października /po tym terminie dzieci którym brakuje bilansu będą miały wykonane testy przesiewowe: pomiar masy ciała, wzrostu, ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena, zeza, ciśnienia tętniczego, postawy ciała, słuchu i wymowy/. Wypełnione karty bilansowe zostaną przekazane Rodzicom z prośbą o uzupełnienie, poddanie dziecka badaniu lekarskiemu w przychodni i zwrotu do szkolnego gabinetu medycznego.

W sytuacji gdy stan zdrowia /samopoczucie/ ucznia nie pozwalają mu na uczestniczenie w zajęciach-Rodzice będą proszeni  o odebranie dziecka ze szkoły .Do chwili ukończenia szkoły uczeń przed skończeniem lekcji nie może opuścić budynku sam bez obecności opiekuna .

Leki  które mogę podać dziecku w szkole /w porozumieniu z opiekunem/ to: Paracetamol, No- spa, mięta. Jeżeli zachodzi konieczność podania innego specyfiku, proszę o zlecenie od lekarza który ma podpisaną podpisaną umowę z NFZ oraz lek.

Proszę o systematyczne sprawdzanie włosów dzieciom. Problem wszawicy dotyczy całego świata a tam gdzie jest grupa dzieci, choroba może się rozprzestrzeniać. Tylko od nas dorosłych zależy czy potrafimy wyeliminować  to zjawisko. W razie wątpliwości czy niewiedzy na temat sposobu sprawdzania dzieciom włosów zapraszam Rodzica z dzieckiem do gabinetu.

Fluoryzacja zębów prowadzona jest w szkole u dzieci od 7-go roku życia do VI klasy 6 razy w ciągu roku szkolnego w odstępach 6 tygodni. Terminy fluoryzacji podane zostaną na początku września po uzyskaniu pozytywnej opinii krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa oraz Prezesa NFZ. Proszę by w dniach szczotkowania zębów dzieci miały szczoteczki, kubeczki i chusteczkę jednorazową.

Warunkiem udzielania świadczeń w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest wypełnienie, podpisanie i oddanie do dnia 1.09.2020  „INFORMACJI‘’ dotyczącej dziecka. Również  na tej podstawie jest zakładana karta zdrowia ucznia która obowiązuje do chwili ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

 

KARTA INFORMACYJNA DO POBRANIA: [POBIERZ]

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

 

            gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna.

 

ProteGO Safe – jak to działa?

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie
z koronawirusem. Jeśli użytkownik z Państwa otoczenia zachoruje, otrzymają Państwo odpowiednie powiadomienie. Aplikacja informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. 

 

ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdą Państwo komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

Aplikacja składa się z dwóch modułów:

 • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia, jest to „dziennik”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,
 • drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

 

Test oceny ryzyka w aplikacji ProteGO Safe

Test oceny ryzyka to prosta ankieta stworzona przez lekarzy. Po weryfikacji odpowiedzi system wskaże grupę ryzyka, a Państwo otrzymają konkretną rekomendację zachowań. Dzięki temu dowiedzą się Państwo, co robić dalej i gdzie, w razie potrzeby, szukać pomocy. 

 

Dziennik zdrowia

ProteGO Safe umożliwia także prowadzenie dziennika zdrowia, czyli regularnego zapisywania informacji o samopoczuciu i kondycji zdrowotnej. Dziennik może być niezwykle pomocnym narzędziem dla lekarzy, gdyż ułatwia przekazanie informacji o rozwoju objawów u chorego, schorzeniach współistniejących czy przyjmowanych lekach. Dzięki dziennikowi zdrowia zyskują Państwo szansę na szybszą diagnozę oraz wybór odpowiedniego schematu leczenia. 

 

Bezpieczeństwo z ProteGO Safe

Jak pokazują badania, izolacja zakażonych oraz wykorzystanie aplikacji takich jak ProteGO Safe (typ exposure notification) mogą znacząco zredukować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Warunek skuteczności jest jeden – z aplikacji musi korzystać jak najwięcej osób.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa, dlatego jeszcze raz zachęcamy do zainstalowania ProteGO Safe. Szczegółowe informacje na temat aplikacji znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Jarosław Pinkas

Główny Inspektor Sanitarny

WYPRAWKA DLA UCZNIA DO KLASY PIERWSZEJ

 

Zeszyty 16 kartkowe: 

 • w kratkę 3 szt.
 • w cienką linię 3 szt.

 

Piórnik:  

 • pióro na naboje
 • naboje do pióra
 • mazak do pióra
 • ołówek miękki 2 szt.
 • gumka
 • linijka
 • nożyczki o zaokrąglonych końcach
 • kredki
 • klej
 • zastrugaczka

 

Przybory plastyczne: 

 • blok rysunkowy A4 biały
 • blok rysunkowy A4 kolorowy
 • blok techniczny A4 biały
 • blok techniczny A4 kolorowy
 • papier kolorowy
 • plastelina
 • kredki pastelowe
 • farby plakatowe + kubek + pędzle (cienki i gruby) w podpisanej siatce

 

Pozostałe: 

 • pusta teczka na prace plastyczne (podpisana) 2 szt.
 • obuwie zamienne na gumowej podeszwie (na rzepy lub wsuwane) w podpisanym worku
 • strój do ćwiczeń: biała bawełniana koszulka + spodenki

 

Wszystkie powyższe przybory powinny być systematycznie uzupełniane w miarę ich zużywania się!

 

Informacja o podręcznikach: Klasy pierwsze będą się uczyły z podręczników „Nowi Tropiciele” wydawnictwa WSiP

Jestem tu, by pomóc Ci poruszać się po stronie

Logowanie