Zgodnie z Zarządzeniem nr 161/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 25 stycznia 2021 r. rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Również 1 marca 2021 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji ELEMENTO http://krakow.elemento.pl/ , za pomocą którego odbywa się rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

UCHWAŁA NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Przewidywana liczba klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022: dwie.

Rodzice składający wniosek powinni zwrócić uwagę, by był on podpisany przez oboje rodziców.

Wnioski można składać w Sekretariacie Szkoły od pn do pt w godzinach 8:00-15:00. Po godz. 15:00 wnioski można zostawić na portierni Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022