rozpoczęcie roku

 

Od 9:00 do 14:00 przyjmowane są zapisy do świetlicy szkolnej. Zapisy zbierają nauczyciel świetlicy w pomieszczeniu Świetlicy Szkolnej. Świetlica rozpoczyna pracę we wtorek, 5 września br.

 

Sekretariat Szkoły przyjmuje zapisy na obiady. Koszt dwudaniowego posiłku - 9 zł. Wydawanie obiadów rozpocznie się od środy, 6 września br.

 

Przydział sal lekcyjnych

Klasa

Sala

1a

7a

1b

6a

1c

5a

2a

14a

2b

13a

2c

9a

3a

11b

3b

10a

4a

16b

4b

12a

5a

5c

5b

19b

6a

3c

7a

2c

8a

6c

 

 

organizacja pracy w roku szkolnym 2022/2023

Zebrania z Rodzicami

klasy 1-3, godz. 16:30

klasy 4-8, godzi. 17:30

 

Terminy zebrań:

08 września 2022, 26 stycznia 2023, 14 czerwca 2023

 

Konsultacje dla Rodziców odbywają się w ramach godzin dostępności nauczycieli dla uczniów i Rodziców.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

23-31 grudnia 2022 (zimowa przerwa świąteczna)

30.01-12.02 2023 (ferie zimowe)

06-11 kwietnia 2023 (wiosenna przerwa świąteczna)

23-25 maja 2023 (egzaminy ósmoklasisty)

31 października 2022

02 maja 2023

09 czerwca 2023

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

23 czerwca 2023

wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Szkole Podstawowej nr 157 w Krakowie

Wytyczne

zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

 Szkole Podstawowej nr 157 w Krakowie

w zakresie organizacji opieki

 

obowiązują od 01 września 2022 roku

 

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 157 może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki, w tym m.in. stosowania maseczek zasłaniających nos i usta.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby
  zakaźnej.
 • Dzieci po przyjściu (przebraniu się) do szkoły w pierwszej kolejności myją ręce wodą z mydłem.
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji
  lub choroby zakaźnej.
 • Opiekunowie mają obowiązek przestrzegać regulaminu szkoły w szczególności
  zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
 • Ogranicza się  przebywanie osób trzecich w szkole, na jej terenie mogą przebywać tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej).
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkolnego zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem lub dziećmi. Opiekun pozostaje przy portierni i nie wchodzi do szatni.
 • Opiekunowie wchodzący na teren szkoły zobowiązani są zdezynfekować ręce.
 • Uczniowie nie wnoszą na teren szkoły żadnych zabawek, w szczególności maskotek i pluszaków, ani żadnych innych zbędnych przedmiotów.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, niedzielenie się zaczętym jedzeniem lub napojami.

harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

Szanowni Państwo!

Przedstawiam harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

 

godzina miejsce wydarzenie

09:00

kościół parafialny na Rżące uroczysta Msza św. z pocztem sztandarowym na inaugarację roku szkolnego 2022/2023
10:00 sale lekcyjne spotkanie uczniów klas 2-8 z Wychowawcami
10:00 Aula SP rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas 1
11:00 Aula SP rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów ukraińskich z oddziału przygotowawczego / початок навчального року для українських студентів з підготовчого відділення

 

 

W dniu 01 września 2022 roku świetlica szkolna jest nieczynna.

Stołówka szkolna rozpocznie pracę od 05 września 2022 roku.

 

Z poważaniem

Jacek Dziadkowiec

wyprawka dla ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej

 

Zeszyty 16 kartkowe:

 • w kratkę 3 szt.
 • w cienką linię 3 szt.

 

Piórnik:

 • pióro na naboje
 • naboje do pióra
 • mazak do pióra
 • ołówek miękki 2 szt.
 • gumka
 • linijka
 • nożyczki o zaokrąglonych końcach
 • kredki
 • klej
 • temperówka

 

 

Przybory plastyczne:

 • blok rysunkowy A4 biały
 • blok rysunkowy A4 kolorowy
 • blok techniczny A4 biały
 • blok techniczny A4 kolorowy
 • papier kolorowy
 • plastelina
 • kredki pastelowe
 • farby plakatowe + kubek + pędzle (cienki i gruby) w podpisanej siatce

 

 

Pozostałe:

 • pusta teczka na prace plastyczne (podpisana) 2 szt.
 • obuwie zamienne na gumowej podeszwie (na rzepy lub wsuwane) w podpisanym worku
 • strój do ćwiczeń: biała bawełniana koszulka + spodenki

 

Wszystkie powyższe przybory powinny być systematycznie uzupełniane w miarę ich zużywania się!

Odkrywam Małopolskę

Szkoła Podstawowa nr 157 im. Ignacego Jana Paderewskiego bierze udział w projekcie "Odkrywam Małopolskę"

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. małopolskim!

Już 4 listopada odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa małopolskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 3 listopada (środa) do godziny 12:00.

- Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względy na poglądy – mówi inicjator konsultacji, Piotr Mazurek - Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na siedem obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat” oraz "Polska w Unii Europejskiej".

Konsultacje dla woj. małopolskiego rozpoczną się 4 listopada br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiamlodych13.webankieta.pl/

Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 3 listopada (środa) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia”.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

Strona 1 z 2