organizacja pracy w roku szkolnym 2022/2023

Zebrania z Rodzicami

klasy 1-3, godz. 16:30

klasy 4-8, godzi. 17:30

 

Terminy zebrań:

08 września 2022, 26 stycznia 2023, 14 czerwca 2023

 

Konsultacje dla Rodziców odbywają się w ramach godzin dostępności nauczycieli dla uczniów i Rodziców.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

23-31 grudnia 2022 (zimowa przerwa świąteczna)

30.01-12.02 2023 (ferie zimowe)

06-11 kwietnia 2023 (wiosenna przerwa świąteczna)

23-25 maja 2023 (egzaminy ósmoklasisty)

31 października 2022

02 maja 2023

09 czerwca 2023

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

23 czerwca 2023

wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Szkole Podstawowej nr 157 w Krakowie

Wytyczne

zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

 Szkole Podstawowej nr 157 w Krakowie

w zakresie organizacji opieki

 

obowiązują od 01 września 2022 roku

 

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 157 może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki, w tym m.in. stosowania maseczek zasłaniających nos i usta.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby
  zakaźnej.
 • Dzieci po przyjściu (przebraniu się) do szkoły w pierwszej kolejności myją ręce wodą z mydłem.
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji
  lub choroby zakaźnej.
 • Opiekunowie mają obowiązek przestrzegać regulaminu szkoły w szczególności
  zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
 • Ogranicza się  przebywanie osób trzecich w szkole, na jej terenie mogą przebywać tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej).
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkolnego zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem lub dziećmi. Opiekun pozostaje przy portierni i nie wchodzi do szatni.
 • Opiekunowie wchodzący na teren szkoły zobowiązani są zdezynfekować ręce.
 • Uczniowie nie wnoszą na teren szkoły żadnych zabawek, w szczególności maskotek i pluszaków, ani żadnych innych zbędnych przedmiotów.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, niedzielenie się zaczętym jedzeniem lub napojami.

harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

Szanowni Państwo!

Przedstawiam harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

 

godzina miejsce wydarzenie

09:00

kościół parafialny na Rżące uroczysta Msza św. z pocztem sztandarowym na inaugarację roku szkolnego 2022/2023
10:00 sale lekcyjne spotkanie uczniów klas 2-8 z Wychowawcami
10:00 Aula SP rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas 1
11:00 Aula SP rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów ukraińskich z oddziału przygotowawczego / початок навчального року для українських студентів з підготовчого відділення

 

 

W dniu 01 września 2022 roku świetlica szkolna jest nieczynna.

Stołówka szkolna rozpocznie pracę od 05 września 2022 roku.

 

Z poważaniem

Jacek Dziadkowiec

listy uczniów klas pierwszych

Wychowawcy klas:

1a - p. mgr Małgorzata Zajda

1b - p. mgr Magdalena Rębacz

1c - p. mgr Katarzyna Kaznowska

 

Zebrania z Rodzicami odbędą się 8 września 2022 roku o godz. 1630.

 

wyprawka dla ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej

 

Zeszyty 16 kartkowe:

 • w kratkę 3 szt.
 • w cienką linię 3 szt.

 

Piórnik:

 • pióro na naboje
 • naboje do pióra
 • mazak do pióra
 • ołówek miękki 2 szt.
 • gumka
 • linijka
 • nożyczki o zaokrąglonych końcach
 • kredki
 • klej
 • temperówka

 

 

Przybory plastyczne:

 • blok rysunkowy A4 biały
 • blok rysunkowy A4 kolorowy
 • blok techniczny A4 biały
 • blok techniczny A4 kolorowy
 • papier kolorowy
 • plastelina
 • kredki pastelowe
 • farby plakatowe + kubek + pędzle (cienki i gruby) w podpisanej siatce

 

 

Pozostałe:

 • pusta teczka na prace plastyczne (podpisana) 2 szt.
 • obuwie zamienne na gumowej podeszwie (na rzepy lub wsuwane) w podpisanym worku
 • strój do ćwiczeń: biała bawełniana koszulka + spodenki

 

Wszystkie powyższe przybory powinny być systematycznie uzupełniane w miarę ich zużywania się!

Odkrywam Małopolskę

Szkoła Podstawowa nr 157 im. Ignacego Jana Paderewskiego bierze udział w projekcie "Odkrywam Małopolskę"

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. małopolskim!

Już 4 listopada odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa małopolskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 3 listopada (środa) do godziny 12:00.

- Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względy na poglądy – mówi inicjator konsultacji, Piotr Mazurek - Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na siedem obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat” oraz "Polska w Unii Europejskiej".

Konsultacje dla woj. małopolskiego rozpoczną się 4 listopada br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiamlodych13.webankieta.pl/

Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 3 listopada (środa) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia”.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

Strona 1 z 2