nabór na dyżur wakacyjny dzieci uczęszczających do innych przedszkoli

Regulamin rekrutacji na dyżur wakacyjny 2022 dla dzieci uczęszczających do innych samorządowych przedszkoli

 1. Dyżur wakacyjny trwa od 1 sierpnia do 31 sierpnia br.

 2. Rekrutacja na dyżur wakacyjny dzieci trwa w okresie od 11 maja do 20 maja br.

 3. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 24 maja br. o godz. 12:00. Wyniki naboru zostaną udostępnione na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 42.

 4. Kandydaci z przedszkoli innych niż Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie wraz ze wnioskiem niżej wymienione dokumenty:

  1. wniosek o przyjęcie na dyżur na właściwym formularzu (tj. dla dzieci uczęszczających do przedszkoli innych niż Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie)

  2. zaświadczenie, że dziecko w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do samorządowego przedszkola Gminy Kraków. 

 5. Wnioski zawierające niepełną dokumentację, przysyłane drogą elektroniczną lub złożone poza terminem rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 6. Nabór kandydatów z przedszkoli innych niż Samorządowe Przedszkole nr 42 odbywa się na podstawie kryteriów określonych we wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny. Za każdy spełniony warunek kandydat otrzymuje 1 punkt.

 7. Kandydat może uzyskać maksymalnie 7 punktów.

 8. W miarę wolnych miejsc przyjmowani są kandydaci, o których mowa w pkt. 2 niniejszego regulaminu, którzy w wyniku rekrutacji uzyskali najwyższą liczbę punktów.

 9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

Dokumenty należy składać wyłącznie w wersji papierowej. Dokumenty przyjmuje Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie, ul. Rydygiera 20 w godzinach 8:00 – 15:00.

 

Formularz wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny: [POBIERZ]

 

POUCZENIE

Dane osobowe zawarte we wnioskach i załącznikach do nich 1będą wykorzystywane dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655).

Dane osobowe zawarte w składanych wnioskach i załącznikach do nich podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie.

Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

 

            gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna.

 

ProteGO Safe – jak to działa?

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie
z koronawirusem. Jeśli użytkownik z Państwa otoczenia zachoruje, otrzymają Państwo odpowiednie powiadomienie. Aplikacja informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. 

 

ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdą Państwo komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

Aplikacja składa się z dwóch modułów:

 • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia, jest to „dziennik”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,
 • drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

 

Test oceny ryzyka w aplikacji ProteGO Safe

Test oceny ryzyka to prosta ankieta stworzona przez lekarzy. Po weryfikacji odpowiedzi system wskaże grupę ryzyka, a Państwo otrzymają konkretną rekomendację zachowań. Dzięki temu dowiedzą się Państwo, co robić dalej i gdzie, w razie potrzeby, szukać pomocy. 

 

Dziennik zdrowia

ProteGO Safe umożliwia także prowadzenie dziennika zdrowia, czyli regularnego zapisywania informacji o samopoczuciu i kondycji zdrowotnej. Dziennik może być niezwykle pomocnym narzędziem dla lekarzy, gdyż ułatwia przekazanie informacji o rozwoju objawów u chorego, schorzeniach współistniejących czy przyjmowanych lekach. Dzięki dziennikowi zdrowia zyskują Państwo szansę na szybszą diagnozę oraz wybór odpowiedniego schematu leczenia. 

 

Bezpieczeństwo z ProteGO Safe

Jak pokazują badania, izolacja zakażonych oraz wykorzystanie aplikacji takich jak ProteGO Safe (typ exposure notification) mogą znacząco zredukować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Warunek skuteczności jest jeden – z aplikacji musi korzystać jak najwięcej osób.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa, dlatego jeszcze raz zachęcamy do zainstalowania ProteGO Safe. Szczegółowe informacje na temat aplikacji znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Jarosław Pinkas

Główny Inspektor Sanitarny

Zajęcia adaptacyjne

Szanowni Państwo!


W poniedziałek 31 sierpnia br w godz. od 16:00 do 18:00 zapraszamy dzieci rozpoczynające edukację przedszkolną wraz z Rodzicami na zajęcia adaptacyjne. Będzie możliwość zapoznać się z wychowawczyniami grup, zwiedzić przedszkole i plac zabaw, poznać zasady dotyczące przyjmowania i odbierania dzieci z przedszkola.

Z uwagi na stan epidemiologiczny prosimy, by osoby dorosłe nosiły maseczki lub przyłbice. Przed wejściem na teren przedszkola osoby dorosłe powinny zdezynfekować ręce. Prosimy również, by dzieci nie wnosiły ze sobą na teren przedszkola zabawek (pluszaki, przytulanki, itp.) oraz innych niepotrzebnych rzeczy.

 

Zapraszamy!

Regulamin rekrutacji na dyżur wakacyjny 2020 dla dzieci uczęszczających do innych samorządowych przedszkoli

Regulamin rekrutacji na dyżur wakacyjny 2020 dla dzieci uczęszczających do innych samorządowych przedszkoli

1. Ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną i wprowadzone w związku z nią obostrzenia Przedszkole Samorządowe nr 42 w Krakowie dysponuje możliwością przyjęcia w czasie dyżuru wakacyjnego 4 (słownie: czwórki) dzieci uczęszczających do innych samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

2. Dyżur wakacyjny trwa od 1 lipca do 31 lipca br.

 

3. Na dyżur wakacyjny przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy w czasie dyżuru nie przebywają na urlopie lub zwolnieniu lekarskim i w związku z tym nie mają możliwości zapewnić w inny sposób dzieciom opieki.

 

4. Rekrutacja na dyżur wakacyjny dzieci trwa w okresie od 19 czerwca do 22 czerwca br.

 

5. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 24 czerwca br. o godz. 12:00. Wyniki naboru zostaną udostępnione na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 42.

 

6. Kandydaci z przedszkoli innych niż Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie wraz ze wnioskiem niżej wymienione dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie na dyżur na właściwym formularzu (tj. dla dzieci uczęszczających do przedszkoli innych niż Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie)

b) zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców

c) zaświadczenie, że dziecko w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do samorządowego przedszkola Gminy Kraków

d) dokumenty potwierdzające dane zawarte w kryteriach rekrutacyjnych od 4 do 10

Dokumenty należy składać wyłącznie w wersji papierowej, zapakowane w podpisaną kopertę. Dokumenty przyjmuje portiernia Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie, ul. Rydygiera 20 w dniach 19 i 22 czerwca w godzinach 8:00 – 15:00.

 

7. Wnioski zawierające niewłaściwe dokumenty, niepełną dokumentację, przysłane drogą elektroniczną lub złożone poza terminem rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 

8. Nabór kandydatów z przedszkoli innych niż Samorządowe Przedszkole nr 42 odbywa się na podstawie kryteriów określonych we wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny. Za każdy spełniony warunek kandydat otrzymuje 1 punkt.

 

9. Kandydaci mogą również otrzymać łącznie nie więcej niż 1 punkt za zadeklarowane godziny korzystania z usług przedszkola przekraczające 5 godzin bezpłatnej opieki. Punkty przyznawane są wg. następującego przelicznika:

 • 6:30-8:00 – 0,17 pkt
 • 13:00-14:00 –0,17 pkt
 • 14:00-15:00 – 0,17pkt
 • 15:00-16:00 – 0,17 pkt
 • 16:00-17:00 – 0,17 pkt
 • 17:00-18:00 – 0,17 pkt

W przypadku kandydatów, którzy zadeklarują wszystkie godziny korzystania z usług przedszkola od 6:30 do 18:00 przyznawane punkty zaokrągla się do pełnego 1 punktu.

 

10. Kandydat może uzyskać maksymalnie 11 punktów.

 

11. W miarę wolnych miejsc przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji uzyskali najwyższą liczbę punktów.

 

12. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

 

POUCZENIE

Dane osobowe zawarte we wnioskach i załącznikach do nich będą wykorzystywane dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Dane osobowe zawarte w składanych wnioskach i załącznikach do nich podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie.

Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

 

ZAŁĄCZNIKI

Wniosek na dyżur wakacyjny

 

Potwierdzanie woli przyjęcia

Informujemy, że rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. W tym celu należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia. Dokumenty należy składać w terminie od 27 kwietnia do 8 maja br. Ze względu na sytuację epidemiologiczną można przesłać skan wypełnionego dokumentu na adres email Sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00 dokumenty można również pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie w Szkole Podstawowej nr 157 w Krakowie.

Potwierdzenie woli przyjęcia jest do pobrania stąd: pobierz formularz potwierdzenia woli przyjęcia . Wydrukowane formularze będą również dostępne na portierni Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie, od poniedziałku, 27 kwietnia.

Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń

Krakowskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne z myślą o mieszkańcach Krakowa uruchomiły bezpłatne telefony wsparcia dla osób potrzebujących rozmowy.

By otrzymać wsparcie specjalisty z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wystarczy skontaktować się z placówką telefonicznie, w niektórych przypadkach można to zrobić także poprzez Skype’a, a nawet za pośrednictwem dostępnego on-line czatu. Pracujący w nich specjaliści pozostają do dyspozycji rodziców i uczniów od poniedziałku do piątku, także w godzinach wieczornych.

 

 

Przyjmowanie dokumentów

 Pisma, wnioski i dokumenty do szkoły można zostawić w godzinach 8:00 ‑15:00 w zamkniętych i podpisanych kopertach w urnie wystawionej w przedsionku Szkoły.

Strona 1 z 2