Samorządowe Przedszkole nr 42 - Zgoda na pomiar temperatury

Zgodę na pomiar należy złożyć pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

[pobierz]

UWAGA! Jedynie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka są upoważnieni do podpisania zgody na pomiar temperatury ciała.

Wniosek na dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do SP nr 42

Wniosek o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 42 w Krakowie na dyżur wakacyjny w okresie od 1 do 31 lipca 2020 roku składany przez rodzica dziecka uczęszczającego do Samorządowego Przedszkola nr 42 w roku szkolnym 2019/2020

[pobierz]

 

 

Szkoła Podstawowa nr 157 - Zgoda na pomiar temperatury

Zgodę na pomiar należy złożyć pierwszego dnia pobytu dziecka w szkole lub podczas pierwszego przyjścia na konsultacje.

[pobierz]

UWAGA! Jedynie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka są upoważnieni do podpisania zgody na pomiar temperatury ciała.

Wniosek na dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do samorządowych przedszkoli innych niż SP nr 42

Wniosek o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 42 w Krakowie na dyżur wakacyjny w okresie od 1 do 31 lipca 2020 roku składany przez rodzica dziecka uczęszczającego do samorządowych przedszkoli innych niż SP nr 42

[pobierz]

 

 

Samorządowe Przedszkole nr 42 - Ankieta epidemiologiczna

Wypełnioną ankietę należy składać codziennie w przedszkolu

[pobierz]

UWAGA! Jedynie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka są upoważnieni do wypełnienia i podpisania ankiety.

 

Szkoła Podstawowa nr 157 - Ankieta epidemiologiczna

Wypełnioną ankietę należy składać codziennie

[pobierz]

UWAGA! Jedynie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka są upoważnieni do wypełnienia i podpisania ankiety.